เฟอร์นิเจอร์ปลักไม้ลาย

รับประดิษฐ์และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด

ด้วยความชำนาญงานไม้ ที่มีประสบการณ์มากว่า40ปี

จนถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราใส่ใจคุณภาพและความปราณีตของงานทุกขั้นตอน

จึงทำให้มั่นใจในคุณภาพของชิ้นงานทุกชิ้น

สินค้าแนะนำ

สินค้าทุกชิ้นถูกดีไซน์ให้มีความคงทนแข็งแรง ใช้งานได้ระยะยาว มีความสวยงามประณีตเข้าได้กับทุกมุมบ้าน

ประเภทของไม้

สินค้าทุกชิ้นถูกดีไซน์ให้มีความคงทนแข็งแรง ใช้งานได้ระยะยาว มีความสวยงามประณีตเข้าได้กับทุกมุมบ้าน