เฟอร์นิเจอร์ปลักไม้ลาย

วิธีสั่งทำเฟอร์นิเจอร์

1. พูดคุยตกลงแบบที่คุณลูกค้าต้องการ

2.เลือกชนิดไม้ที่คุณลูกค้าต้องการ

3.เลือกสีของชิ้นงาน

4.ทางทีมจะสรุปชิ้นงานและเสนอราคา

5.ลูกค้ามารับมอบ ตามเวลาที่แจ้ง

คุณลูกค้าสามารถให้เราออกแบบให้หรือว่าทำตามแบบที่คุณลูกค้ากำหนดมาให้เรา
และชนิดของไม้ เพื่อให้ตรงใจคุณลูกค้ามาที่สุด 

เบอร์ติดต่อ : 0929885615 หรือ   

ชนิดของไม้มีความสำคัญในการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับไม้แต่ละประเภท

ทางเรามีทีมออกแบบที่มากไปด้วยประสบการณ์ หรือการทำตามแบบที่คุณลูกค้าต้องการ

ทางทีมจะสรุประยะเวลาในการทำชิ้นงาน และแจ้งขั้นตอนในการเริ่มงานต่างๆ

หลังจากตกลงเรื่องระยะเวลาให้การทำชิ้นงาน ก็ถึงขั้นตอนที่คุณลูกค้าจะวันและเวลาในการรับสินค้าแล้ว