เฟอร์นิเจอร์ปลักไม้ลาย

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของเฟอร์นิเจอร์ปลักไม้ลาย

ร้านเฟอร์นิเจอร์ปลักไม้ลาย เป็นการส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ด้วยความรักในธรรมชาติและลานไม้ต่างๆ จนมาก่อเกิดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ และเก้าอี้เป็นต้น
จุดเริ่มต้นของลุงปีที่มีใจรักในงานประดิษฐ์ คิดดัดแปรไม้ต่างๆ ให้ออกมาสวยงาม จนสืบต่อมาถึงรุ่นปัจจุบันที่ยังสืบสานความรักการบรรจงสร้าง เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ และผสมผสานกับยุคใหม่ที่มีการนำเหล็กการนำเรซิน มาเชื่อมต่อกับไม้ ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้านั้นๆ ออกสู่สายตาทุกคนโดยทั่วไป ที่สามารถสัมผัสที่ความละเอียด ความใจใส่ ความปราณีต ของสินค้าที่มาทำ หรือ ผลิต ณ เฟอร์นิเจอร์ปลักไม้ลาย

ใส่ใจทุกการออกแบบ
ผลงานทุกชิ้นต้องออกมาดี
ไม้และสีเลือกใช้เหมาะสมกับงาน
มั่นใจสินค้าถูกจัดส่งถึงมือ
เข้ากับทุกมุมของบ้าน

งานไม้ทำไมถึงต้องเป็นเรา?

ความรู้และประสบการณ์ในการเลือกไม้และการทำงานด้วยไม้เป็นสิ่งสำคัญ
ในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานต่าง ๆ ดังนั้น การเลือกไม้ให้เหมาะสมและมีช่างที่มีประสบการณ์มากเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยในงานที่เกี่ยวข้องกับไม้และงานช่าง และหัวใจสำคัญของงานไม้คือผลิตงานไม้ที่เต็มไปด้วยความรู้สีกที่อยากให้ตัวลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพราะเราเข้าใจงานไม้มากที่สุด ด้วยรูปแบบธุรกิจครอบครัวที่ถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น

การบริหารเฟอร์นิเจอร์ปลักไม้ลาย

คุณวรพงศ์ ปุราถานัง (ช่างบอล)

ประสบการณ์การทำงานไม้กว่า5ปี
สืบทอดทักษะและความรู้ในการทำงานไม้มาจากคุณพ่อด้วยความหลงไหลด้านงานไม้